Adresas: 
Didlaukio g. 66, Vilnius
Tel.: 5-277 9805

Internetinė svetainė: 
http://www.sermuksnele.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo turinys
 Įstaigos ugdymo filosofija – „Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, laisvai renkantis priemones“, pedagogams siūlome rinktis šias ugdymo technologijas. Ugdymo programą sudarė darželio pedagogų komanda. Ugdymo turinys programoje suskirstytas pagal turinio sritis:
- Gimtoji kalba
- Vaiko aplinkos daiktų bei reiškinių pažinimas
- Gamta
- Dailė ir rankų darbai
- Kūno kultūra
- Muzika

 

Lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“:
- teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines bei pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą;
- sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
- organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą;
- kuria ir tobulina ugdymosi aplinką;
- teikia švietimo pagalbą šeimoms.

 

Darželyje teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos. Tėvams pageidaujant vaikai gali lankyti papildomo ugdymo užsiėmimus( keramika, sporto, šokių būreliai). Vaikai į darželį priimami pagal gyvenamąją vietą (darželiui priskirtą aptarnauti rajoną) arba kita steigėjo nustatyta tvarka. Ne darželio aptarnavimo teritorijoje gyvenantis vaikas gali būti priimtas į darželį, jei atitinkamoje grupėje yra laisvų vietų.